Persbericht

PERSBERICHT

Appartementen in de Oostenburgervoorstraat 67/69 in gebruik en in restauratie.

Een groep van 7 gemotiveerde doorzetters heeft begin november de verkrottende appartementen op de Oostenburgervoorstraat 67/69 onder haar hoede genomen. Het gebouw was decennia lang verstoken van onderhoud: het dak was ernstig beschadigd en lekte; de junks poepten de kamers vol en veel ramen waren gebroken.

Leegstand doet ernstige schade aan een pand en aan de buurt. Het is met de woningnood en jarenlange wachtlijsten niet alleen egoïstisch om een pand leeg te laten staan, het zorgt ook voor ernstig verval van een gebouw.
De bewoners van de Oostenburgervoorstraat 67/69 hebben deze maand veel reparaties en schoonmaakwerk verricht. Terwijl het dak bij aankomst onder de scheuren zat, is het inmiddels waterdicht. Een heuse paddenstoelenplantage die zich hangend aan het plafond had geïnstalleerd is verwijderd. De schijtkamers waar nachtelijke bezoekers hun behoeften deden zijn schoon.

Sinds de laatste verkoop in ’71 is er geen onderhoud meer aan dit pand verricht. De nieuwe eigenaar kocht een stel goedkope sociale huurwoningen met de huurders er nog in, zonder huisbaas te willen zijn. In 2003 kreeg hij vergunningen om het pand te slopen en er nieuwbouw neer te zetten. Sindsdien zijn de toenmalige bewoners slachtoffer geworden van een scala aan ernstige pesterijen. Nadat in 2009 de laatste huurder was uitgekocht werd het pand dichtgetimmerd. Eind 2011 is er nog steeds niks gebeurd.

Hoewel de gemeente inziet dat dit soort situaties onwenselijk zijn, lijkt ze niet gemotiveerd of in de gelegenheid er iets aan te doen. Pas acht jaar na het verlenen van de vergunningen (in april 2011) stuurde de gemeente een waarschuwing: als er niet binnen een half jaar begonnen wordt, trekt de gemeente de verleende vergunning in. Die termijn is inmiddels al een poosje verlopen, maar ondanks het feit dat de werkzaamheden nog steeds worden uitgesteld, weigert de gemeente de vergunning in te trekken of anderzijds actie te ondernemen.

De Oostenburgervoorstraat is een mooi voorbeeld van hoe zo’n situatie tot stand komt, maar soortgelijke vervallende panden zijn op veel plekken in de stad te vinden. De gemeenten hebben met de kraak- en leegstandswet manieren gekregen om leegstand tegen te gaan. Deze methoden worden echter niet overal toegepast, waardoor het voor speculerende eigenaren sinds die wet alleen maar aantrekkelijker geworden is om gebouwen leeg te laten staan.

Leave a Reply